عکس هوایی و نقشه

عکس هوایی دهه 40

وجه اشتراک و تمایز عکس هوایی و نقشه هوایی

تعریف نقشه تعاریف زیادی برای نقشه می توان در نظر گرفت . این تعریف بیشتر به مفهوم نقشه نزدیک است. تصویر قائم عوارض روی زمین بر روی یک سطح صاف همانند کاغذ را که به نسبت خاصی کوچک شده اند را نقشه گویند. نسبت بین اندازه عوارض زمین با اندازه آنها را مقیاس نقشه گویند.

وجه اشتراک و تمایز عکس هوایی و نقشه هوایی بیشتر بخوانید »

عکس هوایی و سفارش عکس هوایی

عکس هوایی چیست و چگونه سفارش داده می شود؟

تعریف عکس هوایی عکس هوایی به عکس هایی گفته می شود که به منظور تهیه نقشه و یا تحقیقات علمی و نظامی، از یک منطقه توسط هواپیمایی که به دوربین نقشه برداری و تجهیزاتی مثل جی پی اس ، جاییرو و حرکت سنج مجهز هستند ،عکسبرداری گردیده اند و دارای مقياس مشخص می باشند مقياس

عکس هوایی چیست و چگونه سفارش داده می شود؟ بیشتر بخوانید »

پیمایش به بالا