<<آپلود فایل های سنگین>>
عکس های هوایی خودتان را اینجا جهت ساخت ارتوفتو آپلود کنید.

فایل های مورد نیاز پروژه های خود را از این طریق برای ما بفرستید.
پس از نوشتن مشخصات خود ، بر روی دکمه “انتخاب فایل” کلیک نمایید و فایل هایی را که می خواهید آپلود نمایید را انتخاب کنید، پس از انتخاب فایل ها، بر روی دکمه ” بارگذاری فایل” کلیک کنید.

پیمایش به بالا